Tác giả: Dược sĩ Đỗ Ánh

Dược sĩ Đỗ Ánh - Dược sĩ trường đại học Dược Hà Nội. Chuyên gia tư vấn sử dụng thuốc từ tờ thông tin sản phẩm bởi các nguồn chính thống trên thế giới như EMC, Dailymed, Drugbank,....