Tác giả: Dược sĩ Đặng Hoàn

Dược sĩ Đặng Hoàn, tên đầy đủ là Đặng Thị Thu Hoàn. Tốt nghiệp chính quy tại trường Đại học Dược Hà Nội - ngôi trường hàng đầu về đào tạo dược sĩ trên cả nước